Temiz Enerji Yatırımlarında HOLLANDA’dan Büyük Adım !

Doğal enerji kaynaklarının her geçen gün azalması ülkeleri yeni enerji yatırımlarına yönlendirmekte. Bu yatırımlar başında ise temiz enerji olarak adlandırılan yenilebilir enerji kaynakları mecburi hal almış durumda. Güneş enerji panelleri ilk akla gelen seçenek olmasına rağmen ülkelerin çekimser davranmasına sebep olan ciddi engeller olduğu işe aşikâr. Bu engellerin başında santrali kurmak için gerekli sermayeyi hemen amorti edememesi ve santrali kuracak yeterli düzlükte alanın bulunmaması geliyor.

Çin bu sorunu çözmek için güneş enerji santrallerini göllere kurmayı seçmekte. Hollanda’dan ise bu sorunu çözecek çok daha büyük bir yatırım söz konusu. Hollanda güneş enerji santralini ilk etapta Lahey kıyılarının 9 mil açığında 30 metrekarelik bir alanda test uygulaması yapması ve ilk deneme sonrası santralde her şey yolunda giderse, 2021 yılına kadar boyutları 2500 metrekareye çıkarmayı planlamakta.

Adeta Okyanusya yüzen bir kara parçası oluşturmayı planlayan Hollanda’nın insansız bir yüzen ve elektrik üreten bir kara parçası oluşturmada karşılaşacağı pek çok sorun ile karşılaşacağı aşikar. Asıl soru Hollanda bu sorunları aşabilecek mi? Arazi masrafı olmaması, Güneşi engelleyecek herhangi bir çıkıntı bulunmaması ve suyun soğutucu görevi görmesi projenin ilk aşamada artıları olarak gözükmekte fakat çevresel bir sorun tüm projeyi çöpe atabilir. Ayrıca verimlilik konusu aşılması hala güç bir sorun.Gerçek olan şudur ki;  artılarıyla eksileriyle  2021 yılına kadar projenin olumlu bir şekilde hayat bulması insanlığın hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan enerji sorununa karşı büyük ve umut verici bir gelişme olacaktır..

Bir Cevap Yazın